Album

Album Details

Bhavangar

Bhavangar

CD Release Year: 2010

List of Songs

Song

Genre

Artist

1Akash ta kapchilo ken

Baul

Golam Fakir

2Ke bole preeti valo soi

Baul

Subhadra Sharma

3Ami kare kiba boli ore

Baul

Arjun Khyapa

4Ami akdino na dekhilam tare

Baul

Sasthidas Baul

5Phutlore phul Araber gulbagichay

Baul

Khejmat Fakir

6Chirodin jal senche

Baul

Subhadra Sharma

7Hasan raja pyarir preme

Baul

Babu Fakir

8Tin pagole holo mela node esey

Baul

Sashtidas Baul

9Bhablina mon shei ki hobe

Baul

Khaibar Fakir

10Miche maya mojiye mon

Baul

Akkas Fakir

11Je jon premer bhab jane na

Baul

Ranjit Gosain

12Nobike chena hoy jodi kamana

Baul

Alamin Fakir

13Ei deha mati khabe

Baul

Golam Fakir

14Akhonmo shei brindabone

Baul

Akkas Fakir